Kategorier
Utbildning

Mobila Arbetsplattformar – viktigt med rätt utbildning

Arbeten med mobila arbetsplattformar och arbetsplatser som dagligen använder sådana – exempelvis en skylift eller en saxlift – är ofta exponerade för olyckor. Kort sagt: det sker många olyckor i samband med att ett arbete från mobila arbetsplattformar ska utföras – och frågan är: hur många av dessa kan undvikas?

Vår poäng är följande. Det finns krav på att man vid arbete från mobila arbetsplattformar – som operatör av en sådan – ska ha ett körkort. Det innebär att du måste ha genomfört en utbildning och deltagit vid en mobila arbetsplattformar utbildning – och erhållit ett körkort som visar ett godkännande.

Arbete vid mobila arbetsplattformar är farligt

Detta kan emellertid falla mellan stolarna på olika arbetsplatser. Den person som har en mobila arbetsplattformar utbildning i bagaget kanske är sjuk och snarare än att då låta arbetet vila så låter man en annan person sköta jobbet – men katastrofala följder.

Det finns tydliga regler och föreskrifter vad gäller detta, men dessa kan sidsteppas – som i exemplet ovan – och där företag låter profit gå före. Ett alternativ till detta är att man som företag ser till att utbilda fler av de anställda i att manövrera en lift av något slag och genom detta också se till att arbetet alltid kan skötas – även om den ordinarie personalen är frånvarande.

Teoretisk och praktisk utbildning för mobila arbetsplattformar

Vid en utbildning så får man lära sig både praktiska saker – hur sköter man de olika vanliga modellerna, exempelvis A1, A3, B1 och B3? – och teoretiska sådana – vilka risker finns och hur kan man undvika dessa?

En mobila arbetsplattformar utbildning kostar ungefär 2000 kronor och tar någon dag att genomföra. Kunskapen som deltagarna tillskansar sig däremot – den kan rädda liv och samtidigt också bidra till en mer effektiv arbetsgång utan några tidskrävande flaskhalsar. För en relativt låg peng kan man alltså både skapa en säker och effektiv arbetsplats och arbetsmiljö. Hörde vi ordet investering?