Kategorier
Bygg

Stambyte i Stockholm utan problem

Att genomföra stambyte i Stockholm kan ibland bli nödvändigt. För den sakens skull behöver inte fastighetsägare eller boende utsättas för besvärligheter.

De flesta av oss inser säkert att avloppsledningar inte har något evigt liv. Men eftersom de är inbyggda och dolda i fastigheten tänker vi inte alltid på dem. Under ett långt liv utsätts dock rörledningar för olika påfrestningar. Om boende ständigt löser proppar genom att angripa dem med kaustiksoda och varmt vatten, försvinner propparna fortare än kvickt. Problemet är dock att rören kan frätas sönder av sådan behandling.

Ett tecken på att rörledningar mår dåligt är när de börjar bubbla i vasken eller om vattnet i en disko inte vill rinna ut tillräckligt snabbt. Proppar kan han bildats när matavfall med matolja och fett har spolats ut från matlagning eller från tallrikar. Matavfall ska hanteras separat och skickas till en biogasanläggning för att omvandlas till drivmedel.

En BRF genomför stambyte i Stockholm

Vid ett årsmöte i en bostadsrättsförening kan många frågor ventileras. Budgeten för drift och underhåll kan vara ett känsligt ämne. Om en ordförande i föreningen antyder att det kan bli aktuellt att genomföra stambyte, låter inte invändningarna vänta på sig. Vem vill att ett sådant underhållsarbete ska leda till hyreshöjningar? Men rörledningarna bryr sig inte om sådana invändningar. Och stambyte ska göras i tid så att inte stora kostnader för akuta läckage kommer att uppstå.

Ett stambyte som görs efter att ledningarna blivit inspekterade noggrant kan mycket väl ge positiva effekter för de boende i en BRF. Om stambytet görs i kombination med att fastigheten tilläggsisoleras kommer kostnaderna för uppvärmning att reduceras. Värdet på bostadsrätterna kommer att bli högre. Och det bästa är att det finns företag som har mångårig erfarenhet av att projektleda och genomföra stambyten. Ett sådant företag vet vad som händer vid stambyten och löser de flesta problem.